Derin Öğrenmeye Giriş-2Original Source Here

Perceptron algoritmasında, çıktıyı elde etmek için giriş verileriyle ağırlıkların çarpılması ve toplanması, ardından bias ile ayrıca…

Continue reading on Medium »

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: