Artificial Intelligence for Short Video ContentOriginal Source Here

Artificial Intelligence for Short Video Content

ในยุคที่อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างปัจจุบัน เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Social Media เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา จนผมเชื่อว่าหลาย ๆ คนจินตนาการชีวิตตัวเองที่ดำเนินชีวิตโดยไม่มี Social Media ไม่ออกเลยทีเดียว ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เพียงแค่เรานำ Social Media มาใช้ในชีวิตส่วนตัว เรานำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานอีกด้วย เช่น ผู้ประกอบการใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า รวมไปถึงการทำ Social Media Marketing เป็นต้น

เราสามารถเห็นธุรกิจส่วนตัวในทุก ๆ ประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องแต่งกาย เช่นเดียวกันกับดาราหรือ Influencer ต่างก็ใช้ Social Media ในการทำงานเช่นกัน ผู้ประกอบการและแบรนด์ ต่างก็ใช้ Social Media ในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ยังใช้ Social Media ในการทำ Marketing และ Advertisement เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของตนเองเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นโดยที่สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นกว่าการใช้แบบช่องทางแบบดั้งเดิม

การเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานของ Social Media Platforms ต่าง ๆ

เมื่อพูดถึง Social Media ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถนึกถึง Application ต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ในทุก ๆ วันและได้รับความนิยมกันออกแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น LINE, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, และ TikTok เป็นต้น ถ้าทุกคนใช้ Social Media กันมาโดยตลอดเราจะสังเกตได้ว่าในปัจจุบันแอปพลิเคชันผู้ให้บริการ Short Video Content อย่าง TikTok ได้รับความนิยมและจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดใน 5 ปีที่ผ่านมา เราลองมาดูแผนภูมิการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละ Social Media Platform ตั้งแต่ปี 2010–2022 (ขอบคุณ Bar Chart Race จาก Influencer Marketing Hub)

กราฟการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละ Social Media Platform ตั้งแต่ปี 2010–2022

จำนวนผู้ใช้งานของแอปพลิเคชัน TikTok ​ตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบันมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วมาก ซึ่งมันกำลังบอกอะไรเรา… มันกำลังบอกว่าตอนนี้ Short Video Content กำลังเป็นที่นิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อสังเกตอีกอย่าง คือ แอปพลิเคชันที่เป็นผู้นำตลาดอย่าง Facebook, YouTube, และ Instagram ต่างก็เห็นถึงเรื่องนี้และเพิ่ม Feature การสร้าง Short Video Content ตามกันมาติด ๆ

ด้วยเหตุผลนี้เหล่าผู้ใช้งาน Influencer ผู้ประกอบการและแบรนด์ต่าง ๆ ก็เริ่มปรับตัวโดยการหันมาทำ Short Video Content กันอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานได้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำ Social Media Marketing และ Advertisement

ในบทความนี้เราจะมาคุยกันว่าเราสามารถนำ AI เข้ามาช่วยหา Insight หรือทำอะไรกับข้อมูลที่เป็นวิดีโอเหล่านี้ได้บ้าง

Artificial Intelligence for Videos

การใช้ AI กับข้อมูลประเภทวิดีโอแน่นอนว่าต้องประกอบไปด้วยงานประเภท Computer Vision (CV) เนื่องจากใน Video นั้นประกอบไปด้วยรูปภาพหลาย ๆ รูปมารวมกันและเราต้องการ Information และ Insight จากข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ Video ยังประกอบไปด้วยเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงประกอบหรือเสียงคนพูด เราจึงสามารถนำ ML ทางด้าน Natural Language Processing (NLP) มาใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน รวมไปถึงสามารถนำงานด้าน Audio Signal Processing มาช่วยในการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ เช่น หา Mood and Tone ของ Video ว่าเป็นอย่างไร เป็นต้น

เราลองมาดูตัวอย่างการใช้งานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นกันดีกว่า

Content Moderation

Photo by Alexander Dummer on Unsplash

เป็นการจำกัดเนื้อหาการใช้งานในหลาย ๆ ด้าน เช่น เนื้อหาที่มีความรุนแรงและไม่ปลอดภัย เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งเนื้อหาใดก็ตามที่ไม่ต้องการให้เห็นก็สามารถกำหนดเองได้ โดยพิจารณาจากทั้งรูปภาพและวิดีโอ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายการใช้งาน เช่น ผู้ปกครองต้องการจำกัดเนื้อหาการใช้งานให้กับบุตรหลาน หรือจำกัดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น ยาเสพติด หรือ โป๊เปลือย เป็นต้น

Face Comparing and Searching

https://www.online-tech-tips.com/cool-websites/6-cool-search-engines-to-search-for-faces/

ความสามารถในการค้นหาและตรวจจับใบหน้าของบุคคลที่อยู่ในรูปภาพหรือวิดีโอได้ เพื่อระบุตัวตนว่าบุคคลที่เราสนใจไปปรากฏอยู่ที่ใดบ้าง และเราสามารถนำข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนเก็บไว้สำหรับค้นหาต่อไปได้ว่าในเนื้อหาใดบ้างที่มีบุคคลเหล่านี้อยู่ สำหรับการประยุกต์ใช้งาน สามารถนำมาใช้ได้ เช่น การตรวจจับใบหน้าของ Influencer แต่ละคนและทำ Indexes ไว้สำหรับค้นหาว่า Influencer แต่ละคนทำ Content เกี่ยวกับเนื้อหาประเภทใดบ้าง นอกจากนี้ยังสามารถทำ Online Identity Verification ได้อีกด้วย ว่ามีการนำ Content ของคนอื่นมาเป็นของตนหรือไม่

Face Detection and Analysis

https://github.com/charlielito/vision-sentiment-analysis-googleapi

ใกล้เคียงกับการทำ Face Comparing and Searching แต่จะวิเคราะห์ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น นอกจากการตรวจจับใบหน้าแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์ Insight ในเชิงลึกเพิ่มได้ ไม่ว่าจะเป็นการระบุเพศ อายุ หรือการแสดงอารมณ์จากใบหน้า เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำ User Segmentation ได้ว่า Content Creator ในช่วงอายุใด หรือ เพศใด มีการทำ Content เกี่ยวกับเนื้อหาประเภทใดบ้างและ Audience ของแต่ละคนมี Characteristic ที่ต่างกันอย่างไรบ้าง เป็นต้น

Object Detection

https://medium.com/analytics-vidhya/beginners-guide-to-object-detection-algorithms-6620fb31c375

เป็นการตรวจจับและระบุว่าภายในเนื้อหาว่ามีวัตถุอะไรปรากฏอยู่บ้าง ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุที่สามารถพบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ แล็ปท็อป หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์ สุนัข แมว เป็นต้น เราสามารถนำวัตถุที่สามารถตรวจจับได้มาวิเคราะห์ต่อได้ว่าในวัตถุประเภทใดมักจะปรากฏร่วมกันแล้วสามารถเรียก Engagement จากผู้ใช้งานได้มากกว่าการที่วางวัตถุอยู่อันเดียว เพื่อให้ Content Creator สามารถทำ Content ที่ตรงใจกลุ่มผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

Custom Object Detection

https://dev.to/sandeepaswathnarayana/how-to-build-a-custom-object-detector-classifier-using-tensorflow-object-detection-api-4bc8

เช่นเดียวกันกับ Object Detection แต่จะมีความ Specific มากยิ่งขึ้น บางทีอาจจะมีลักษณะการใช้งานที่แบรนด์หรือผู้ประกอบการต้องการทำ Product Tracking ว่ามีผลิตภัณฑ์ของตนเองไปปรากฏอยู่ในเนื้อหาประเภทใดบ้าง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปวิเคราะห์ร่วมกับ Face Detection and Analysis ได้อีกด้วย เพื่อดู Segmentation ของผู้ใช้งานว่าผลิตภัณฑ์ของตนเป็นที่นิยมกับกลุ่มผู้ใช้งานในประเภทใด เป็นต้น

Optical Character Recognition (OCR)

https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition

เป็นการตรวจจับและระบุว่าภายในเนื้อหานั้นมีตัวอักษรหรือข้อความอะไรปรากฏอยู่บ้าง ซึ่งสามารถช่วยในการค้นหาข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น โดยปกติแล้ว Content Creator อาจไม่ได้พิมพ์ข้อความ Caption หรือพิมพ์แต่ไม่ได้มีข้อความที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอ การใช้ OCR เข้ามาช่วยสามารถเพิ่ม Data Coverage และสามารถเพิ่มความสามารถในการค้นหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

Logo Recognition

https://lonelybrand.com/blog/challenge-your-logo-knowledge-with-the-logo-quiz-game/

อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าปัจจุบันผู้ประกอบการและแบรนด์ต่าง ๆ กำลังเข้ามาทำ ตลาดบน Short Video Content Platform ด้วย การมีความสามารถในการตรวจจับและระบุโลโก้ของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการและแบรนด์สามารถเห็น Position ของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของตนได้ดีมากยิ่งขึ้น หรือในอีกมุมนึงเวลามีงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จากหลาย ๆ แบรนด์มาไว้ในที่เดียวกัน Logo Recognition สามารถช่วยเพิ่ม Brand Awareness ให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์แต่ละแบรนด์ไปปรากฏอยู่ใน Content และถูกพูดถึงในแง่มุมใดบ้าง เป็นต้น

Video Segment and Detection

https://www.iphonefaq.org/archives/977470

ความสามารถในการตรวจจับ Part ที่สำคัญที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอ ยกตัวอย่างเช่น การตรวจจับ Advertisement ที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอ จุดเริ่มต้นของเนื้อหา หรือเนื้อหาสำคัญภายในวิดีโอ เป็นต้น การทำ Video Segment and Detection ไม่ได้สามารถใช้ประโยชน์ได้แค่ใน Short Video Content Platform เท่านั้น เราจะสามารถเห็นได้ชัด ๆ อีกอย่าง คือ ผู้ให้บริการ Video Streaming Platform ชื่อดังหลาย ๆ เจ้า นั้นสามารถตรวจจับและระบุได้ว่า ส่วนไหนในเนื้อหาวิดีโอเป็น Introduction Audio, End Credit, หรือ Recap จาก Episode ก่อน เป็นต้น

Conclusion

จากที่ได้เล่ากันมาทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน AI ได้ถูกในไปใช้กับ Video Content ที่ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งในอนาคตนั้นอาจมีวิธีการใช้งานอื่น ๆ ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นได้อีก อาจจะมี AI ที่สามารถทำ Video Generation จากข้อความที่มนุษย์ระบุเข้าไปเก่ง ๆ ออกมาก็ได้ อย่างที่ปัจจุบัน Midjourney สามารถทำ AI ที่สร้างภาพศิลปะจากข้อความที่มนุษย์กรอกไปได้ จนเป็นกระแสในช่วงเวลาที่ผ่านมา

References

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: