Google’ın Derin Öğrenme için Heyecanlandırdığı Jax Nedir?Original Source Here

Muhtemelen TensorFlow ve PyTorch’u duymuşsunuzdur, makine öğrenimi framework leri arasında yeni sayılabilecek biri daha var : JAX.

Continue reading on Medium »

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: