GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE YENİ BİR BAKIŞ — TRANSFORMATÖR —Original Source Here

Derin öğrenme algoritmaları yardımıyla yapılan sınıflandırma, segmentasyon gibi işlemlerde birçok model ve kütüphaneden faydalanılır…

Continue reading on Medium »

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: