Konvolusional neuron şəbəkələrə baxış.Original Source Here

Populyar fikrin əksinə olaraq, süni neuron şəbəkə yeni bir anlayış deyil. Şəbəkələr ilk dəfə 1940-cı illərdə fikir olaraq ortaya çıxmışdır…

Continue reading on Medium »

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: