U-Net Nedir?Original Source Here

Herkese merhaba, bugün sizlere görüntü segmentasyonunda sıklıkla kullanılan U-Net mimarisinden bahsedeceğim ve sonrasında U-Net ile bir…

Continue reading on Medium »

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: