DeepFake nedir?Original Source Here

Deepfake terimi, Yapay Zeka’nın bir alt başlığı olan “derin öğrenme (deep learning)” teknolojisinden gelir. Büyük veri kümeleri…

Continue reading on Medium »

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: