Əlinizdə süni intellekt texnologiyasının tətbiq olunduğu əlaqə mərkəzi varsa, bazarın liderisiniz…Original Source Here

Süni intellektin hər bir sahədə inkişaf etdiyini hamımız çox gözəl bilirik. Əlaqə mərkəzində də süni intellekt önəmli rol oynayır…

Continue reading on Medium »

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: