Osmanlica.com

Original Source Here

Doktora tezi kapsamında geliştirilen bir projedir. Projenin amacı Osmanlıca dokümanlarını günümüz Türkçesine aktarmaktır. Proje Osmanlıca…

Continue reading on Medium »

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: