Derin Öğrenme — Ian Goodfellow Kitabından Çeviri — Part 2Original Source Here

İlk yazımda temel olarak terimlerden bahsetmiştim. Şimdi Giriş kısmına başlayacağız.

Continue reading on Medium »

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: