Derin Öğrenme Modellerinde Aktivasyon FonksiyonlarıOriginal Source Here

Bu yazı AdresGezgini Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında yazılmıştır

Continue reading on ÇM 2.0 Stajyer »

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: