MAKİNE ÖĞRENMESİ NEDİR

Original Source Here

İnsanlar ve Makineler

İnsan ve makine arasındaki en önemli farklardan biri, insanların geçmiş deneyimlerinden ders almaları, bu deneyimler sayesinde kendilerini geliştiriyor olmalarıdır. Öte taraftan makinelerin kendi kendilerine deneyim kazanmaları mümkün değildir ve yalnızca kendine söylenenleri yaparlar. Başka bir deyişle, bir makinenin istediklerimizi yapmasını bekliyorsak; adım adım, detaylı ve eksiksiz olarak ne yapması gerektiğinin talimatlarını veriyor olmamız gerekir. Yani ihtiyacımız olan şeyler, insanlar tarafından yazılmış olan kodlar ve bu kodları çalıştıracak olan bilgisayarlardır. Temelde, kodlar ve bunu çalıştıran bilgisayarlardan oluşan programlama dünyasında; bilgisayarların mevcut verilerden (geçmiş deneyimlerden) bir şeyler öğrenmesini sağlamak, onları insana benzeme konusunda bir adım daha ileri götürmektir. Ve bu noktada işin içine Makine Öğrenmesi girer.

Makine Öğrenmesi Nedir?

Makine öğrenmesi, dışardan herhangi bir talimat ve yönlendirme olmaksızın, makinelere kendi kendine öğrenme ve deneyimleri kullanarak kendini geliştirme yeteneği kazanmasını sağlayan bir yapay zeka uygulamasıdır. Bir başka deyişle, makine öğrenmesi çeşitli verilere erişibilen ve bu veriler ile kendi kendine öğrenebilen bilgisayar programları geliştirmesi konularına odaklanır.

Öğrenme işlemi, gözlemler ve veriler toplanması ile başlar. Sonrasında ilgili veriler içerisindeki desenler (pattern) araştırılır ve makinenin daha iyi öğrenebilmesi ve gelecekte daha iyi karar verebilmesi sağlanılmaya çalışılır. Buradaki en önemli amaç, bilgisayarların insan müdahalesi ve yardımı olmadan kendi kendine öğrenmelerini ve otomatik olarak tepki vermelerini sağlamaktır.

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: